Fietsen  

Registeer nu!
Login
download mobile app
download mobile app
Hoe hier adverteren?
hide
word fan op facebook

climbbybike copyright & privacy beleid

Door Climbbybike te gebruiken gaat u ermee akkoord dat wij en onze partners cookies instellen voor doeleinden zoals het aanpassen van content en advertenties. Raadpleeg ons Privacybeleid hieronder voor meer informatie.

Auteursrecht. Houd er rekening mee dat, aangezien deze informatie te danken is aan de samenwerking van de wielerfans met hun persoonlijke informatie of bronnen, het niet is toegestaan om gegevens te downloaden of gegevens en bestanden publiek te gebruiken via het internet of via een ander medium, zij het foto's, Google Earth-bestanden, profielen of kaarten of gelijk welke informatie. Contacteer steeds eerst climbbybike!

Privacy Policy (Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 12 januari 2013.)

Ons beleid

climbbybike.com waardeert u als klant en zal nooit opzettelijk uw privacy compormitteren door de verkoop van of het verstrekken van persoonlijke informatie aan derden, tenzij voor de werking van ons bedrijf, om de rechten van anderen zoals vereist door de wet te beschermen.

Persoonlijke gegevens. We maken gebruik van persoonlijke informatie in de eerste plaats voor onze eigen interne doeleinden, zoals het verschaffen, onderhouden, evalueren en verbeteren van de climbbybike.com diensten en de website, verzoeken om informatie, nieuwsbrieven, het produceren en verzenden van de producten die u bestelt, en voor klantenondersteuning.

Myclimbbybike leden kunnen de toegang tot hun informatie door andere internet gebruikers en andere climbbybike leden van de gemeenschap beperken door dit aan te geven in hun profiel (aanvlaggen "open community"). Hun naam zal niet verschijnen op de community lijst, noch zal hun profiel informatie toegankelijk zijn voor andere leden van de gemeenschap en klimtijden zullen niet verschijnen in het publieke "stars and stayers" gedeelte van de website. Myclimbbybikers die kiezen voor "open community" optie in hun myclimbbybike profiel krijgen volle toegang tot de climbbybike fiets gemeenschap en accepteren de climbbybike voorwaarden. Lees onze voorwaarden voor verdere informatie.

Via de Site, kunnen wij en onze Service Providers u toegang geven tot uiteenlopende user-generated content en andere interactieve en informatieve middelen (gezamenlijk "Diensten"). Dit privacybeleid beschrijft het beleid van ons en van onze service provider met betrekking tot de informatie, met inbegrip van persoonlijk identificeerbare gegevens ("Persoonlijke Gegevens") en andere informatie die wordt verzameld van u bij het gebruik van de site. Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, wordt dit beleid geacht te gelden voor ons en onze Service Providers en alle verwijzingen naar "wij", "ons" en / of "onze" omvat onze Service Providers.

Informatie die we verzamelen

Wanneer u met ons communiceert via de Site, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en andere informatie van u, zoals verder beschreven hieronder:

Persoonlijke gegevens die u verstrekt via de site: Wij verzamelen persoonlijke gegevens van u wanneer u vrijwillig voor kiest om dergelijke informatie, zoals wanneer u contact met ons opneemt, vragen stelt, reageert op een van onze enquÍtes, inschrijvt voor toegang tot de Diensten of het gebruik van bepaalde diensten. Door het vrijwillig verstrekken van persoonsgegevens, stemt u in met ons privacybeleid. Wanneer u persoonlijke gegevens ingeeft op deze site, erkent u en gaat ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen van uw huidige locatie naar kantoren en servers van de dienstverlener, aan haar gelieerde ondernemingen en hun onderaannemers in de Verenigde Staten en ale andere landen ter wereld.

Andere informatie:

Niet-identificeerbare gegevens: Als u gebruik maakt van de Site, kunnen wij bepaalde persoonlijk niet-identificeerbare informatie over uw gebruik van de Site ontvangen. Dergelijke informatie, die passief wordt verzameld met behulp van verschillende technologieŽn, kan momenteel niet worden gebruikt om specifiek te identificeren. Wij kunnen deze informatie zelf opslaan of ze kan worden opgenomen in databases eigendom van en onderhouden door onze filialen, agenten of dienstverleners. We kunnen deze informatie gebruiken om andere informatie op te sporen, bijvoorbeeld, het totale aantal bezoekers van de site, het aantal bezoekers aan elke pagina van de site, en de domeinnamen van onze bezoekers 'internet service providers. Het is belangrijk op te merken dat er geen persoonlijke gegevens beschikbaar zijn of worden gebruikt in dit proces. Bij de uitvoering van deze Site, maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat de computer of computers die als host fungeren geven aan uw browser wanneer u toegang verzoekt tot onze Sites. Onze cookies geven extra functionaliteit aan de site en helpen ons het gebruik van de Site nauwkeuriger te analyseren. Zo kan onze site een cookie op uw browser die dient om je wachtwoord te onthouden. Op de meeste webbrowsers, vindt u een "help" sectie op de werkbalk. Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over hoe u een melding wilt ontvangen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u cookies kan uitschakelen. Wij raden u aan cookies ingeschakeld te houden, omdat ze u laten profiteren van een aantal extra functies van de site. Geaggregeerde Persoonlijke gegevens: In een voortdurende inspanning om beter te begrijpen en onze gebruikers de dienen met onze Diensten, kunnen wij onderzoek uitvoeren over de demografie van onze eindgebruiker, interesses en gedrag, op basis van de persoonsgegevens en andere informatie die ons worden geleverd. Dit onderzoek kan worden samengesteld en geanalyseerd op geaggregeerde basis, en wij mogen deze geaggregeerde gegevens delen met onze filialen, agenten en zakelijke partners. Deze globale informatie is niet persoonlijk te identificeren. Wij kunnen de informatie gebruiken voor geaggregeerde statistieken om onze diensten voor te stellen aan huidige en toekomstige business partners en andere derden voor andere geoorloofde doeleinden.

Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en andere informatie: We zullen gebruik maken van de Persoonlijke Gegevens die u verstrekt op een wijze die in overeenstemming is met dit privacybeleid. Wanneer u persoonlijke gegevens voor een bepaalde reden verstrekt, kunnen we gebruik maken van deze persoonsgegevens in verband met de reden waarvoor zij werd verstrekt. Bijvoorbeeld, als u contact met ons op via e-mail, zullen we gebruik maken van de Persoonlijke Gegevens die u verstrekt aan uw vraag te beantwoorden of uw probleem op te lossen. Ook als u Persoonlijke Gegevens om toegang te krijgen tot de diensten te verkrijgen, zullen we gebruik maken van uw persoonlijke gegevens om toegang te verlenen tot deze diensten en op uw gebruik van dergelijke diensten te controleren. We kunnen ook gebruik maken van uw persoonlijke gegevens en andere persoonlijk niet-identificeerbare informatie verzameld via de site om ons te helpen de inhoud en functionaliteit van de site te verbeteren, om onze gebruikers beter te begrijpen en om de dienstverlening te verbeteren. Wij kunnen deze informatie gebruiken om contact met u opnemen in de toekomst om te vertellen over diensten die wij denken die voor u van belang zijn.

Vrijgeven van uw persoonlijke gegevens en andere informatie

Er zijn bepaalde omstandigheden waarin wij uw persoonlijke gegevens delen met bepaalde derde partijen zonder verdere kennisgeving aan u, ook als hieronder beschreven:

Business Transfers: bij de ontwikkeling van ons bedrijf, kan het zijn dat we onze business of activa geheel of gedeeltelijk verkopen. In het geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, opheffing of soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot alle of een deel van onze activiteiten, activa of deze Site, kunnen Persoonlijke Gegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

Service Providers, gemachtigden en gerelateerde derden: soms huren wij andere bedrijven om bepaalde business-gerelateerde functies te vervullen. Voorbeelden hiervan zijn mailing informatie, onderhouden van databases en het verwerken van betalingen. Wanneer we een ander bedrijf in dienst nemen om een dergelijke functie te vervullen, moeten we hen toegang geven tot bepaalde persoonlijke gegevens. Echter, we voorzien hen enkel van de informatie die ze nodig hebben om hun specifieke functie uit te voeren.

Juridische Vereisten: We kunnen ook uw persoonsgegevens meedelen indien nodig om dit te doen door de wet of wanneer wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting, (ii) te beschermen en onze rechten of eigendommen te verdedigen, ( iii) in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid te beschermen van gebruikers van de Site of het publiek, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Uw keuzes

U kunt gebruik maken van de site zonder persoonlijke gegevens, maar u zal bepaalde diensten niet kunnen gebruiken.

Uitsluitingen

Dit privacybeleid is niet van toepassing op alle ongevraagde informatie die u ons verstrekt via deze site of via andere middelen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, informatie geplaatst op alle openbare ruimtes van de site, zoals bulletin boards (collectief, "Public Areas"), ideeŽn voor nieuwe producten of aanpassingen van bestaande diensten, en andere ongevraagde inzendingen (collectief, "Ongevraagde Informatie"), met inbegrip van alle User Content zoals deze term is gedefinieerd in onze gebruiksvoorwaarden. Al deze ongevraagde informatie wordt geacht niet-vertrouwelijk te zijn en zullen we vrij kunnen reproduceren, gebruiken, openbaar maken, en ongevraagd verspreiden naar anderen zonder beperking of attributie. Houd er ook rekening mee dat alle persoonlijke gegevens of andere informatie die u wilt tonen in uw openbare online profiel zal worden weergegeven voor anderen zichtbaar is en niet zal worden onderworpen aan de voorwaarden van dit privacybeleid. We kunnen niet en zullen niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat derden doen met alle persoonlijke gegevens of andere informatie die u ervoor kiest openbaar te maken. Als zodanig, adviseren wij u een grote zorgvuldigheid bij het bepalen van welke informatie u wenst publiek beschikbaar te maken via deze site.

Kinderen

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Als je jonger bent dan dertien, dan kunt u geen persoonlijke gegevens indienen via de site. We moedigen ouders en voogden aan hun kinderen op internet gebruik te monitoren en handhaven van onze Privacy Policy te helpen door het instrueren van hun kinderen om nooit provider persoonsgegevens op deze site in te geven zonder hun toestemming. Als u reden hebt om aan te nemen dat een kind onder de leeftijd van 13 jaar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt via deze site, neem dan contact met ons op, en wij zullen trachten om deze informatie uit onze databases te verwijderen.

Links naar andere websites

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de site. De site kan het frame of verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet beheerd of gecontroleerd worden door Service Provider (de "Sites van Derden"). Het beleid en de procedures die we hier beschrijven zijn niet van toepassing op de websites van derden. De links op de site impliceren niet onze Service review of goedkeuring van de sites van derden. Wij raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze sites voor informatie over hun privacybeleid.

Beveiliging

Wij nemen redelijke maatregelen ter bescherming van de persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Echter, geen internet of e-mail transmissie is ooit volledig veilig of vrij van fouten. In het bijzonder, e-mail verzonden naar of van de site kan niet worden beveiligd. Daarom moet u dus extra voorzichtig bij het bepalen welke informatie u ons stuurt via e-mail. Gelieve hiermee rekening te houden bij de openbaarmaking van persoonlijke gegevens via het internet.

Wijzigingen in ons privacybeleid

De Site kan van tijd tot tijd wijzigen. Als gevolg hiervan, kan het nodig zijn om wijzigingen te maken aan dit Privacybeleid. Bijgevolg behouden wij ons het recht om dit privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te bewerken of te wijzigen. Gelieve periodiek dit beleid te checken, vooral voordat u persoonlijke gegevens verstrekt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de datum hierboven aangegeven. Uw voortgezet gebruik van de Site na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze Privacy Policy vermeldt uw akkoord met de voorwaarden van dergelijk herzien privacybeleid.

Toegang tot informatie; Contact

Via de site, bieden wij u toegang tot uw profiel voor het updaten en herzien van Persoonlijke Gegevens die eerder aan de Site werden gegeven. U kunt contact met ons opnemen in het geval u vragen hebt over Service dit Privacybeleid of onze informatiepraktijken. U kunt contact opnemen met onze Service Provider op de contactgegevens hierboven uiteengezet in onze gebruiksvoorwaarden.

Vrijwaart de Service Provider Technology en hosting voor aspecten van deze website worden geleverd door KickApps Corporation, een Third Party Application Service Provider ("Service Provider"). Echter, " climbbybike" controleert de inhoud, het lidmaatschap en het beleid van deze website, met inbegrip van die pagina's worden gepresenteerd door de Service Provider namens deze website. Door deel te nemen aan deze website gaat u ermee akkoord de Service Provider en climbbybike te vrijwaren van alle aangelegenheden met betrekking tot uw interactie met anderen via deze website en de deelname aan deze website, met inbegrip van uw verklaring dat u ten minste dertien jaar oud Als zodanig is de Service Provider een derde begunstigde indien u akkoord gaat met deze website; een dergelijke overeenkomst met deze website is hierboven omschreven.

Forum beleid. Ons forum beleid kan worden bekeken op de forum registratie pagina.

Advertenties van derden en het gebruik van cookies

We maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites om advertenties over goederen en diensten die voor u van belang te verstrekken. Wilt u meer informatie over deze praktijk en om uw keuzes zijn niet over deze informatie gebruikt worden door deze bedrijven klik hier.


© climbbybike™ Alle rechten voorbehouden 2005 -