Close Window

perfil Port de Lers via Massat


Distancia: 16.6 km   *   Altitud llegada: 1517 m   *   Altitud salida: 649 m   *   Grado de inclinacion: 868 m


Climbbybike.com, encontrar todos los perfiles de montaņa en climbbybike.com