Close Window

perfil Col de la Croix de Fer via La-Chambre-(St-Etienne-de-Cuines)


Distancia: 21.88 km   *   Altitud llegada: 2067 m   *   Altitud salida: 449 m   *   Grado de inclinacion: 1618 m


Climbbybike.com, encontrar todos los perfiles de montaņa en climbbybike.com