Close Window

perfil Col de la Croix Saint Robert via Le Mont Dore


Distancia: 6.3 km   *   Altitud llegada: 1426 m   *   Altitud salida: 1045 m   *   Grado de inclinacion: 381 m


Climbbybike.com, encontrar todos los perfiles de montaņa en climbbybike.com