Close Window

perfil Col de la Croix Morand via Crossroad D 983 - D 996 (Mont-Dore)


Distancia: 4.5 km   *   Altitud llegada: 1401 m   *   Altitud salida: 1194 m   *   Grado de inclinacion: 207 m


Climbbybike.com, encontrar todos los perfiles de montaņa en climbbybike.com