Close Window

perfil Col de la Croix Morand via Lac Chambon


Distancia: 10.5 km   *   Altitud llegada: 1401 m   *   Altitud salida: 890 m   *   Grado de inclinacion: 511 m


Climbbybike.com, encontrar todos los perfiles de montaņa en climbbybike.com