Close Window

perfil Col de la Croix Bauzon via La Souche


Distancia: 14.5 km   *   Altitud llegada: 1308 m   *   Altitud salida: 548 m   *   Grado de inclinacion: 760 m


Climbbybike.com, encontrar todos los perfiles de montaņa en climbbybike.com