Click on "Earth" to open Google Earth map
Vetlefjorden, departure village of the Riksvei 13 Vetlefjorden in Sogn og Fjordane, Norway.
Length: 8.02 km   *   Height top: 741 m   *   Height start: 72 m   *   Gradient: 669 m